Вашата кошница е празна!

Рекламация и право на отказ

РЕКЛАМАЦИЯ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Всеки артикул, закупен от сайта Dreshnik.com може да бъде върнат в неограничен срок от време, като трябва да са спазени следните условия:

- потребителят да предостави Разписка за получаване на пощенска пратка, издадена от куриерската фирма, с която да удостовери, че стоката е закупена именно от търговеца. 

- закупената стока да бъде в ненарушен търговски вид

- закупената стока да бъде със запазена опаковка и етикети

- закупената стока да бъде без следи от употреба (да не е носен, пран, гладен)

- закупената стока да бъде без странични миризми (цигари, парфюм и др.)

Преди да бъде върната стоката, потребителят е задължен да се свърже с продавача и да го уведоми за своето намерение да върне артикул по дадена поръчка.

Формуляр за право на отказ от договор можете да свалите от тук

Връщането на артикули става съгласно следните данни:

Получател: фирма Глобъл Сток ЕООД

Офис на Спиди Русе Янтра - Университет

Тел. 0883 283040

Пратките се изпращат с наложен платеж, в случай, че потребителят е получил стоката чрез пратка с наложен платеж.

В случай, че потребителят е заплатил авансово чрез друг платежен метод, пратките се изпращат без наложен платеж.

Всички пратки се изпращат с опция за преглед.

В случай, че са спазени условията за връщане, продавачът заплаща наложения платеж за върнатата пратка, като потребителят може да получи сумата на следващия работен ден в офис на Спиди или на адреса, от който е изпратена пратката (наложени платежи по пратки, изпратени от офис на Спиди, се изплащат на следващия работен ден след получаване в същия офис, а наложени платежи по пратки, изпратени от адрес, се изплащат на следващия работен ден след получаване, чрез куриер на същия адрес).

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, търговецът възстановява всички суми, включително и разходите за доставка, в случай, че потребителят е избрал най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Търговецът не възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставка на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Търговецът възстановява сумата като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при генерирането на заявката.

В случай, че не са спазени условията за връщане, продавачът има право да откаже пратката след преглед. Разходите по доставка в този случай, остават за сметка на потребителя.

При получаване на пратката, потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за издаване протокол за увредена пратка.

В случай, че дефектен артикул е установен при опция за преглед и тест, потребителят е длъжен да уведоми за това куриера. В този случай доставката в двете посоки се заплаща от продавача. 

Стоките, предлагани в платформата Dreshnik.com подлежат на Законовата гаранция за несъответствие съгласно ЗЗП, която започва да тече от деня на доставка на артикула. В случай на установен дефект, клиентът може да предяви рекламация към продавача по всяко време. В случай на рекламация, клиентът е длъжен да се свърже с Dreshnik.com по удобен за него начин и да уведоми за съответния дефект. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

Дефектни артикули се изпращат обратно за сметка на Dreshnik.com съгласно следните данни:

Получател: фирма Глобъл Сток ЕООД

Офис на Спиди Русе Янтра - Университет

Тел. 0883 283040

Пратките се изпращат без наложен платеж.

Съгласно ЗЗП, след получаване на дефектния артикул, Dreshnik.com се задължава:

- да впише рекламацията в Регистъра на предявените рекламации съгл. чл. 127 (2) от ЗЗП

- в срок до 3 (три) работни дни да даде становище по отношение на рекламацията

В случай, че рекламацията е счетена за основателна, Dreshnik.com се задължава да приведе стоката в съответствие с договора а продажба, процедирайки в следния ред:

- възможно най-бързо, но не по-късно от 30 дневен срок след получаване на дефектната стока, да я отремонтира за собствена сметка и да я изпрати обратно към клиента в удобен за него офис на Спиди или до адрес

- в случай, че стоката не може да бъде отремонтирана, Dreshnik.com се задължава да замени артикула с нов, отговарящ на качеството (от същия вид, модел, размер)

- в случай, че стоката не може да бъде отремонтирана, нито да бъде заменена с артикул от същия вид, модел и размер, при съгласие от страна на клиента, може да замени стоката с друга, избрана от клиента

- в случай, че стоката не може да бъде отремонтирана, нито да бъде заменена с артикул от същия вид, модел и размер и клиентът не желае да му бъде изпратен друг артикул, Dreshnik.com се задъжава да заплати обратно сумата за дефектния артикул или при желание от страна на клиента, да направи отбив от цената (по договаряне между клиента и Dreshnik.com)

В случаите, когато стоката може да бъде отремонтирана, клиентът няма право да избира между извършване на ремонт, замяна с нов продукт или възстановяване на сумата, тъй като първият начин за обезщетение е непропорционален, в сравнение с другите.

Съгласно чл. 112 (2) от ЗЗП даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален,  ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид стойността на потребителската стока и значимостта на несъответствието.

В случай, че стоката не е приведена в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума.

Рекламации за дефектни стоки, които се дължат на неправилната експлоатация на стоката, няма да бъдат приемани.

При отхвърляне на предявената рекламация, Dreshnik.com се задължава в 3 (три) дневен срок от получаване на рекламационния продукт, да уведоми за становището си клиента на посочения от него и-мейл адрес или телефон за връзка. Клиентът от своя страна се разпорежда на доставчика по телефон или и-мейл за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продуктът се изпраща от Dreshnik.com в 3 (три) дневен срок след разпореждането с куриерска фирма Спиди, като транспортните разходите са за сметка на Dreshnik.com

На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект и тяхното естество.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, като този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

Back to Top

 +359 883 283040

  +359 82 522 331