Вашата кошница е празна!

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До Глобъл Сток ЕООД

гр. Русе, ул. Вардар 27

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

............................................................................................................................................. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ..........................................................

Стоката е получена на ...................... ..................................../посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Back to Top

 +359 883 283040

  +359 82 522 331